กระดาษกรอง (ชนิดม้วน & แผ่น)
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ : พ่นสี, อุตสาหกรรมหนัก
แบรนด์ :
รายละเอียด :
TYPE  FS 20  FS 30  FS 40  FS 50 
MICRON (u)  50 30 20 10
FLOW RATE (m3 / m2 / min)  3.1 2.9 2.8 2.8
THICKNESS (mm.)  0.11 0.14 0.17 0.2
WEIGHT (g/m2)  20 30 40 50
LENGTH / ROLL (Yard)  100 100 100 100
SIZE (WIDTH)  1M x 100Y 
CORE  1.5”