ถ่านกัมมันต์ชนิดต่างๆ (ACTIVED CARBON)
รหัสสินค้า : HR5 4 X 8
แบรนด์ :
รายละเอียดย่อ : Highly recommended for Air purification and Volatile Organic Compounds Removal.